Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Xe ô tô 12 chỗ ngồi, nhãn hiệu: MITSUBISHI, BKS: 31A-4974 - VP Cục CNTT và DL Tài nguyên môi trường
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Xe ô tô 12 chỗ ngồi, nhãn hiệu: MITSUBISHI, BKS: 31A-4974 - VP Cục CNTT và DL tài nguyên môi trường
Ngày mở đăng ký:
07/12/2021 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
14/12/2021 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
50000
Tiền đặt trước:
1500000
Giá khởi điểm:
8000000
Bước giá:
500000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
17/12/2021 10:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
17/12/2021 10:30:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Thông báo đấu giá
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Thông báo đấu giá
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X