Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Tài sản, công cụ dụng cụ cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 4 năm 2021 của VNPT Bắc Ninh
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Lô số 1: Cáp đồng và tài sản, công cụ dụng cụ khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa) thanh lý - VNPT Bắc Ninh
Ngày mở đăng ký:
08/12/2021 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
17/12/2021 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
3000000000
Giá khởi điểm:
15961390800
Bước giá:
20000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
20/12/2021 15:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
20/12/2021 16:00:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃TB Danh sách không đủ điều kiện tham gia đấu giá
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo đấu giá

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃TB Danh sách không đủ điều kiện tham gia đấu giá
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo đấu giá

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X