Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Cáp đồng, thiết bị khác thu hồi kém phẩm chất không sử dụng được của VNPT Quảng Ninh
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Cáp đồng, thiết bị khác thu hồi kém phẩm chất không sử dụng được của VNPT Quảng Ninh
Ngày mở đăng ký:
13/12/2021 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
20/12/2021 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
1000000000
Giá khởi điểm:
5708239652
Bước giá:
100000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
23/12/2021 14:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
23/12/2021 15:00:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Thông báo giá tối thiểu để trúng đấu giá
📃Thông báo đính chính
📃HS MĐG
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Thông báo giá tối thiểu để trúng đấu giá
📃Thông báo đính chính
📃HS MĐG
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X