Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Lô hàng thứ 58 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Tổng cục Hải quan
Lot:
Lot 1
Tài sản:
LÔ HÀNG THỨ 58: LÔ HÀNG TIÊU DÙNG CÁC LOẠI
Ngày mở đăng ký:
28/02/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
07/03/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
155000000
Giá khởi điểm:
782899252
Bước giá:
5000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
10/03/2022 14:25:00
Ngày kết thúc đấu giá:
10/03/2022 15:05:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃quy chế
📃Thông Báo

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃quy chế
📃Thông Báo

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X