Hỏi & Đáp

Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 2 năm 2021

Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 2 năm 2021

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-C5R3H3
Thời gian mở đăng ký:
08/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
17/12/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
20000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1100000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Trà Vinh
Nơi xem tài sản:
Trụ sở Viễn thông Trà Vinh - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, địa chỉ: Số 70 Đường Hùng Vương, P 4, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Thời gian xem tài sản:
Ngày 15/12/2021 và ngày 16/12/2021 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
20/12/2021 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
21/07/2022 15:30:00
Giá khởi điểm 5533000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X