Hỏi & Đáp

Cáp đồng, thiết bị khác thu hồi kém phẩm chất không sử dụng được của VNPT Quảng Ninh

Cáp đồng, thiết bị khác thu hồi kém phẩm chất không sử dụng được của VNPT Quảng Ninh

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-S9AAGA
Thời gian mở đăng ký:
13/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
20/12/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
100000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn Thông Quảng Ninh
Nơi xem tài sản:
Kho bãi đang lưu giữ tài sản tại các đơn vị trực thuộc của Viễn thông Quảng Ninh
Thời gian xem tài sản:
Ngày 16/12/2021 và ngày 17/12/2021
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát
Đấu giá viên:
Đinh Khánh Ly-dinhkhanhly
Thời gian bắt đầu trả giá:
23/12/2021 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
21/07/2022 15:30:00
Giá khởi điểm 5708239652 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X