Hỏi & Đáp

LÔ HÀNG THỨ 1: LÔ HÀNG TIÊU DÙNG CÁC LOẠI

LÔ HÀNG THỨ 1: LÔ HÀNG TIÊU DÙNG CÁC LOẠI

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-I1QJJN
Thời gian mở đăng ký:
23/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
24/01/2022 10:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
106000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Novatic
Nơi xem tài sản:
Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, thôn Đông Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh(tỉnh lộ 286)
Thời gian xem tài sản:
02 ngày 28/12/2021 và ngày 29/12/2021
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
24/01/2022 00:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
23/03/2022 15:29:00
Giá khởi điểm 538209770 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X