Hỏi & Đáp

202,909 km cáp đồng viễn thông hỏng

202,909 km cáp đồng viễn thông hỏng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-M8J9RY
Thời gian mở đăng ký:
23/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
04/01/2022 16:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
50000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
3190000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Thừa Thiên Huế
Nơi xem tài sản:
Kho Bạch Yến số 05 Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Thời gian xem tài sản:
Từ 08h00’ngày 27/12/2021 đến 16h00’ ngày 29/12/2021
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá hợp danh VNA
Đấu giá viên:
Nguyễn Thị Hằng
Thời gian bắt đầu trả giá:
07/01/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
07/01/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 15997000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X