Hỏi & Đáp

LÔ HÀNG THỨ 14: LÔ HÀNG TIÊU DÙNG CÁC LOẠI

LÔ HÀNG THỨ 14: LÔ HÀNG TIÊU DÙNG CÁC LOẠI

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-PC849Z
Thời gian mở đăng ký:
23/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
31/12/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
10000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải Quan
Nơi xem tài sản:
Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, thôn Đông Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tỉnh lộ 286)
Thời gian xem tài sản:
02 ngày 28/12/2021 và ngày 29/12/2021
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
06/01/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
06/01/2022 10:45:00
Giá khởi điểm 50079359 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X