Hỏi & Đáp

Mercerdes Benz Class C

Mercerdes Benz Class C

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-P5LQOK
Thời gian mở đăng ký:
09/02/2022 14:45:33
Thời gian kết thúc đăng ký:
09/02/2022 16:10:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
500000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
100000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Novatic
Nơi xem tài sản:
Hà nội
Thời gian xem tài sản:
Các ngày trong tuần
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/02/2022 16:12:00
Thời gian kết thúc trả giá:
21/07/2022 15:30:00
Giá khởi điểm 20000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X