Hỏi & Đáp

Lô cáp đồng thu hồi bán thanh lý

Lô cáp đồng thu hồi bán thanh lý

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-989H57
Thời gian mở đăng ký:
31/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
07/01/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
60000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
600000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Kho của Viễn thông Kon Tum
Thời gian xem tài sản:
Ngày 06/01/2022 và ngày 07/01/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
12/01/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
12/01/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 3132360000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X