Hỏi & Đáp

Lô 2 - Quyền thuê mặt bằng Tầng 1 nhà G trong khuôn viên Trường Đại học Thương mại (cơ sở Hà Nam)

Lô 2 - Quyền thuê mặt bằng Tầng 1 nhà G trong khuôn viên Trường Đại học Thương mại (cơ sở Hà Nam)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-3LFIEL
Thời gian mở đăng ký:
15/03/2022 16:25:11
Thời gian kết thúc đăng ký:
15/03/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
5000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Novatic
Nơi xem tài sản:
143 Nguyễn Ngọc Vũ
Thời gian xem tài sản:
Trong tuần
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
15/03/2022 17:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
23/03/2022 15:29:00
Giá khởi điểm 32500000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X