Hỏi & Đáp

Lô số 02 - Xóm 7, xã Đông Trung, Khu Tây nhà ông Trắc

Lô số 02 - Xóm 7, xã Đông Trung, Khu Tây nhà ông Trắc

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-JCTKK6
Thời gian mở đăng ký:
30/03/2022 15:10:30
Thời gian kết thúc đăng ký:
31/03/2022 15:10:32
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
200000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
90000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Novatic
Nơi xem tài sản:
Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 24, 25/02/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
30/03/2022 15:12:40
Thời gian kết thúc trả giá:
21/07/2022 15:30:00
Giá khởi điểm 153240000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X