Hỏi & Đáp

Tài sản nghệ thuật: Bức tranh cô gái bên tường

Tài sản nghệ thuật: Bức tranh cô gái bên tường

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-7E2SIB
Thời gian mở đăng ký:
05/05/2022 08:46:11
Thời gian kết thúc đăng ký:
05/05/2022 09:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
50000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Novatic
Nơi xem tài sản:
demo
Thời gian xem tài sản:
demo
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
11/05/2022 00:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
31/05/2022 12:23:00
Giá khởi điểm 120000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X