Hỏi & Đáp

Cuộc đấu giá VP Bank

Cuộc đấu giá VP Bank

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-IVWTE2
Thời gian mở đăng ký:
14/06/2022 14:12:45
Thời gian kết thúc đăng ký:
16/06/2022 14:12:55
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
50000 VNĐ
Bước giá:
100000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
2 bước giá
Tiền đặt trước:
1200000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Thời gian xem tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
15/06/2022 09:51:00
Thời gian kết thúc trả giá:
21/07/2022 15:30:00
Giá khởi điểm 5000000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X