Hỏi & Đáp

Tài sản thử nghiệm 1

Tài sản thử nghiệm 1

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-6D893J
Thời gian mở đăng ký:
13/04/2023 17:27:47
Thời gian kết thúc đăng ký:
14/04/2023 10:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
20000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Novatic
Nơi xem tài sản:
Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
Trong tuần
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
28/05/2023 10:40:00
Thời gian kết thúc trả giá:
20/08/2023 10:40:00
Giá khởi điểm 100000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X