Hỏi & Đáp

Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng, không đủ tiêu chuẩn sử dụng cần thanh lý, nhượng bán tại các Trung tâm Viễn thông Khu vực thuộc Viễn thông Hưng Yên lần 1 năm 2022

Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng, không đủ tiêu chuẩn sử dụng cần thanh lý, nhượng bán tại các Trung tâm Viễn thông Khu vực thuộc Viễn thông Hưng Yên lần 1 năm 2022

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-PAGK5H
Thời gian mở đăng ký:
23/03/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
03/04/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
60000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
2500000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
VIỄN THÔNG HƯNG YÊN - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Nơi xem tài sản:
Kho của viễn thông thuộc viễn thông Hưng Yên, địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian xem tài sản:
Ngày 28/03/2022 và ngày 29/03/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Trần Thị Nga
Thời gian bắt đầu trả giá:
06/04/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
06/04/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 13714221960 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X