Hỏi & Đáp

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-2187

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-2187

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-BBQYGU
Thời gian mở đăng ký:
22/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
15000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
Thời gian xem tài sản:
Ngày 25/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/05/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/05/2022 09:30:00
Giá khởi điểm 120000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X