Hỏi & Đáp

03 xe ô tô thanh lý năm 2022 của Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An

03 xe ô tô thanh lý năm 2022 của Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-TAN46A
Thời gian mở đăng ký:
29/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
10/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
30000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông
Nơi xem tài sản:
Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An, địa chỉ: Số 01, đường Hồ Tùng Mậu, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Thời gian xem tài sản:
Ngày 05/5/2022 và ngày 06/5/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát
Đấu giá viên:
Đinh Khánh Ly
Thời gian bắt đầu trả giá:
13/05/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
13/05/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 152100000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X