Hỏi & Đáp

01 động sản là xe ô tô khách, nhãn hiệu: Thaco, biển kiểm soát: 14B-028.67

01 động sản là xe ô tô khách, nhãn hiệu: Thaco, biển kiểm soát: 14B-028.67

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-YGDK19
Thời gian mở đăng ký:
12/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
27/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
110000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 26, 27/05/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
30/05/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
30/05/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 1100000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X