Hỏi & Đáp

03 xe ô tô của Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

03 xe ô tô của Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-6F0HJ3
Thời gian mở đăng ký:
27/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
25000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Nơi xem tài sản:
Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và số 95A Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian xem tài sản:
Ngày 02/6/2022 và ngày 03/6/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát
Đấu giá viên:
Đinh Khánh Ly
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/06/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/06/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 130900000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X