Hỏi & Đáp

Tang vật VPHC bị tịch thu theo Quyết định số 3361/QĐ-TTTV; số 3362/QĐ-TTTV; số 3363/QĐ-TTTV; số 3364/QĐ-TTTV của TCHQ

Tang vật VPHC bị tịch thu theo Quyết định số 3361/QĐ-TTTV; số 3362/QĐ-TTTV; số 3363/QĐ-TTTV; số 3364/QĐ-TTTV của TCHQ

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-K50BZO
Thời gian mở đăng ký:
23/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
31/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
245000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải Quan
Nơi xem tài sản:
Cảng Cái Mép, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Thời gian xem tài sản:
Ngày 26/5/2022 và ngày 27/5/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
03/06/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
03/06/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 1230850000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X