Hỏi & Đáp

LÔ1CTRA: Lô vật tư, thiết bị, tài sản chuyên dụng ngành viễn thông là chất thải rắn công nghiệp thông thường đã qua sử dụng, hư hỏng, không tái sử dụng được.

LÔ1CTRA: Lô vật tư, thiết bị, tài sản chuyên dụng ngành viễn thông là chất thải rắn công nghiệp thông thường đã qua sử dụng, hư hỏng, không tái sử dụng được.

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-S4UUWW
Thời gian mở đăng ký:
07/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
17/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
30000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
500000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP. Hồ Chí Minh
Nơi xem tài sản:
Các kho của Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Cung ứng vật tư
Thời gian xem tài sản:
Ngày 13/6/2022 và ngày 14/6/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát
Đấu giá viên:
Đinh Khánh Ly
Thời gian bắt đầu trả giá:
20/06/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
20/06/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 2877000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X