Hỏi & Đáp

Lô cáp đồng không còn sử dụng đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Sóc Trăng bán thanh lý

Lô cáp đồng không còn sử dụng đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Sóc Trăng bán thanh lý

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-J4ZVV1
Thời gian mở đăng ký:
26/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
50000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
2500000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Sóc Trăng
Nơi xem tài sản:
Các kho Trung tâm Viễn thông thuộc Viễn thông Sóc Trăng
Thời gian xem tài sản:
Ngày 30/05/2022 và ngày 31/05/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/06/2022 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/06/2022 10:30:00
Giá khởi điểm 13740090000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X