Hỏi & Đáp

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-0896

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-0896

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-DPA2G0
Thời gian mở đăng ký:
14/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
24/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
15000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Trụ sở Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính ngày 14/6 và 15/6/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Mai Văn Đông
Thời gian bắt đầu trả giá:
28/06/2022 08:15:00
Thời gian kết thúc trả giá:
28/06/2022 08:45:00
Giá khởi điểm 125000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X