Hỏi & Đáp

Lô số 2: Điều hòa thanh lý

Lô số 2: Điều hòa thanh lý

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-L6SDXB
Thời gian mở đăng ký:
20/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
27/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
15000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn Thông Bắc Ninh
Nơi xem tài sản:
Tại Kho của các trung tâm viễn thông thuộc viễn thông Bắc Ninh
Thời gian xem tài sản:
Ngày 23/06/2022 và ngày 24/06/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
30/06/2022 11:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
30/06/2022 11:30:00
Giá khởi điểm 91832830 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X