Hỏi & Đáp

Hàng tiêu dùng các loại (kí hiệu là Lô hàng thứ 59) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Hàng tiêu dùng các loại (kí hiệu là Lô hàng thứ 59) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-E5OSDW
Thời gian mở đăng ký:
09/02/2023 09:46:12
Thời gian kết thúc đăng ký:
09/02/2023 10:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
200000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
100000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Ha Noi
Thời gian xem tài sản:
Mọi thời gian
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/02/2023 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
23/03/2023 00:00:00
Giá khởi điểm 1098399930 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X