Hỏi & Đáp

Xe ô tô Mercedes-Benz có BKS: 30H-0355 và xe ô tô Mercedes-Benz có BKS: 30K-9858

Xe ô tô Mercedes-Benz có BKS: 30H-0355 và xe ô tô Mercedes-Benz có BKS: 30K-9858

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-5JVD3B
Thời gian mở đăng ký:
09/08/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
16/08/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 5 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
68000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 16/8/2022 và xem các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh An Việt
Đấu giá viên:
Phạm Thị Mai
Thời gian bắt đầu trả giá:
19/08/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
19/08/2022 10:30:00
Giá khởi điểm 340000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X