Hỏi & Đáp

Lô cáp đồng thanh lý của Viễn Thông Bình Phước

Lô cáp đồng thanh lý của Viễn Thông Bình Phước

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-461QXH
Thời gian mở đăng ký:
06/10/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
15/10/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
60000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
2215000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC
Nơi xem tài sản:
Các kho trung tâm Viễn Thông thuộc Viễn thông Bình Phước
Thời gian xem tài sản:
Ngày 12/10/2022 và ngày 13/10/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn
Đấu giá viên:
Nguyễn Chí Hiếu
Thời gian bắt đầu trả giá:
18/10/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
18/10/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 11076472000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X