Hỏi & Đáp

Cáp đồng thanh lý của Viễn thông Quảng Bình

Cáp đồng thanh lý của Viễn thông Quảng Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-QOYJN1
Thời gian mở đăng ký:
24/10/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
31/10/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
30000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
500000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Quảng Bình
Nơi xem tài sản:
Kho vật tư Viễn thông Quảng Bình: Tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thời gian xem tài sản:
Ngày 27/10/2022 và ngày 28/10/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Trần Mạnh Xuyền
Thời gian bắt đầu trả giá:
03/11/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
03/11/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 2644000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X