Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: đấu giá cho thuê tài sản để làm dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường và khách đến giao dịch, liên hệ công tác (gồm 3 hạng mục). Thời hạn cho thuê tài sản: 36 tháng.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:12 13/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trường Đại Học Khánh Hòa
Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long

Địa chỉ: Số 611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 01/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. ĐC: 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, tp Nha Trang, Khánh HòaSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 đấu giá cho thuê tài sản để làm dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường và khách đến giao dịch, liên hệ công tác (gồm 3 hạng mục). Thời hạn cho thuê tài sản: 36 tháng. Địa điểm có tài sản cho thuê: Trường Đại học Khánh Hòa. ĐC: số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 3,160,800,000 VNĐ 630,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 10/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 27/05/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Có Giấy phép đăng ký kinh doanh mà trong đó ngành nghề kinh doanh phù hợp, đã có kinh nghiệm từng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này; - Có bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu); - Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; - Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó thì không được tham gia đấu giá; - Người trúng đấu giá phải cam kết đảm bảo công tác an toàn thực phẩm đúng quy định của Pháp luật.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 27/05/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 27/05/2022

File đính kèm: