Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất (trong thời hạn 05 năm) trả tiền thuê đất hàng năm đối với tổng diện tích 221,674m2 (gồm 11 lô) thuộc 458 thửa đất.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:12 13/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Địa chỉ: Địa chỉ: thôn 2, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long

Địa chỉ: Số 611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 31/05/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại UBND xã Ninh Sơn, thị xã Ninh HòaSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất (trong thời hạn 05 năm) trả tiền thuê đất hàng năm đối với tổng diện tích 221,674m2 (gồm 11 lô) thuộc 458 thửa đất. 11 lô Địa chỉ của đất thuê: tại thôn 1, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 1,625,978,790 VNĐ 82,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 10/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 26/05/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại UBND xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa thuê đất công ích để sản xuất vào mục đích nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống nhân dân đồng thời tạo nguồn thu hàng năm cho ngân sách của xã.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 26/05/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 26/05/2022

File đính kèm: