Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: QSD 32 lô đất thuộc quy hoạch hạ tầng khu dân cư TDP6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 04:57 13/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND thành phố Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 72 đường Phan Đình Phùng

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

Địa chỉ: thôn Tân phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 30/05/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà TĩnhSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 QSD 32 lô đất thuộc quy hoạch hạ tầng khu dân cư TDP6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 32 lô TDP6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 20 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 10/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 27/05/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Đại diện hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 25/05/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 27/05/2022

File đính kèm: