Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng 257m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất tại Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (trước đây là xã Yên Xã, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 00:02 25/05/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Ý Yên- Bắc Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh PAC Việt Nam

Địa chỉ: số nhà 31+33 ngõ 41 đường Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15:00 15/06/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Ý Yên- Bắc Nam ĐịnhSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng 257m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất tại Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (trước đây là xã Yên Xã, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) 01 Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (trước đây là xã Yên Xã, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) 1,615,100,000 VNĐ 100,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 25/05/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 11:00 13/06/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Theo quy chế cuộc đấu giá


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 12/06/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 11:00 13/06/2023

File đính kèm: