Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm (chi tiết theo Thông báo bán đấu giá)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 23:29 24/05/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC).
Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hỏ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 13/06/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm (chi tiết theo Thông báo bán đấu giá) 01 Số 6 phố Lương Ngọc Quyến + 12 ngõ Phát Lộc, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 90,557,600,000 VNĐ 4,600,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 24/05/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 09/06/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định tại Thông báo và Quy chế đấu giá; không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 08/06/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 12/06/2023

File đính kèm: