Tài sản sắp được đấu giá

Xe Cộ
Tài sản (54)
 • Suất đất D6

  Chủ tài sản: cpaauction
  Giá khởi điểm: 723360000 VNĐ Thời gian đấu giá: 17/11/2022 11:30 Hạn đăng ký: 31/10/2022 - 15/11/2022
 • Suất đất D5

  Chủ tài sản: cpaauction
  Giá khởi điểm: 723360000 VNĐ Thời gian đấu giá: 17/11/2022 11:30 Hạn đăng ký: 31/10/2022 - 15/11/2022
 • Suất đất D4

  Chủ tài sản: cpaauction
  Giá khởi điểm: 723360000 VNĐ Thời gian đấu giá: 17/11/2022 11:30 Hạn đăng ký: 31/10/2022 - 15/11/2022
 • Suất đất D3

  Chủ tài sản: cpaauction
  Giá khởi điểm: 723360000 VNĐ Thời gian đấu giá: 17/11/2022 11:30 Hạn đăng ký: 31/10/2022 - 15/11/2022

Liên hệ với chúng tôi

Tin tức đấu giá